Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından duyuru

24 Mayıs 2022

DUYURU KONYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 15.04.2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7394 sayılı Kanunla 4706 sayılı Kanuna eklenen Ek 6 ncı maddesi ile;  İMAR PLANI BULUNMAYAN VEYA İMAR PLANINDA TARIMSAL AMACA AYRILAN HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN KULLANICILARINA,  İLK YIL KİRA BEDELİ, CARİ YIL ECRİMİSİL BEDELİNİN YARISI ÜZERİNDEN,  10 YILA KADAR DOĞRUDAN KİRALAMA,  BU TEBLİĞ KAPSAMINDA ON YIL SÜRE İLE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK KULLANILAN HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ TALEP EDİLMESİ HALİNDE KİRACILARINA DOĞRUDAN SATIN ALMA İMKÂNI GETİRİLMİŞTİR. BUNA GÖRE;  Hazineye ait tarım arazilerini, 31/12/2019 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullandığı İdarece belirlenmiş olan ve başvuru tarihi itibarıyla da kullanımları halen devam edenler Hak Sahibi sayılacağından ilgililerin söz konusu haklardan yararlanabilmesi için "EK- 1 Başvuru Formu" ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Daire Başkanlığı) ile Kaymakamlıklara (Milli Emlak Müdürlükleri, Milli Emlak Şeflikleri) başvuru yapmaları gerekmektedir. İLANEN DUYURULUR

DİĞER DUYURULAR