13.01.2023 TARİHLİ İLAN

13 Ocak 2023

13.01.2023 TARİHLİ İLAN

İLAN

             İlçemiz Değirmenci  mahallesi 152861 SOKAK. 40 Nolu 1099  ada 2 Nolu parseldeki.  metruk bina ile ilgili; bulunan  Oktay BARLAS ve İsmail BARLAS ın adresi tespit edilemediğinden   Posta tebligatı  yapılamamıştır..

            3194 sayılı İmar Kanunun “Yıkılacak derecede tehlikeli yapıları kapsayan 39. Maddesi” gereği Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir. ibaresine istinaden  tebligat yerine geçmek tebligat yazısı ve teknik rapor  ekte sunulmuştur.

ilgililere ilanen rica olunur. 13.01.2023

 

 

 

 

 

 

DİĞER DUYURULAR