Sıkça Sorulan Sorular

1. İş yeri ruhsatı alabilmek için ne yapmalıyım?
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne şahsen başvuru yapılması ve başvuru için gerekli belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir. 

1. Emlak vergisi nedir? Kimler emlak vergisi öder?
Emlak Vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu çerçevesinde; arazi, arsa, bina gibi gayrimenkulleri olan her vatandaşın her yıl ödemekle yükümlü olduğu bir vergidir. Emlak Vergisi'nin mükellefi bina, arsa veya arazinin sahibidir.
2. Yeni bir gayrimenkul aldınız, beyanname vermek için ne kadar süreniz var?
Yeni bir bina, arsa veya arazi aldıysanız, satın aldığınız tarihten itibaren 3 ay içerisinde beyanınızı vermeniz gerekmektedir. Süresinde beyan vermeyen mükellefe cezai işlem uygulanır.
3. Süresinde beyanname vermeyen mükellef ceza indiriminden nasıl faydalanır?
Vergi Usul Kanunu'nun 376. Maddesine istinaden hazırlanmış olan matbu dilekçeyi beyan sırasında mükellef imzalayarak başvurması halinde ceza indiriminden faydalanabilir.
4. Emlak beyannamesi nereye verilir? Beyanname için gerekli belgeler nelerdir?
Emlak beyannamesi, gayrimenkulün sınırları içinde bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verilir. Beyan için gerekli belgeler;
• Tapu fotokopisi
• Gayrimenkule ait bildirim formu (www.seydisehir.bel.tr web adresinden veya belediyeden temin edilebilir)
• TC Kimlik No ile
• Arsa, bina veya arazinin adresi
• Tüzel kişiler için ayrıca imza sirküleri ve vergi levhası
• Mükellefin ikametgâh ve iletişim bilgileri
5. Vefat eden mükellefin varisleri için beyan süresi ve gerekli belgeler nelerdir?
Vefat eden mükellefin varisleri için beyan süresi mükellefin ölüm tarihinden itibaren 3 Ay 'dır. Beyan için gerekli belgeler;
• Veraset ilamı
• Verasete konu olan gayrimenkullerin tapularının fotokopisi
• Varislere ait TC Kimlik No
• Varislerinden en az bir kişinin ikametgâh ve iletişim bilgileri
6. Belediyeye gelmeden beyanname işlemleri nasil yapılır?
Beyanname için gerekli belgeler eksiksiz hazırlanarak, belediyemize (posta, kargo vb.) ulaştırmanız yeterlidir. Belediyeye ulaşan beyanlar tahakkuk edilerek, vermiş olduğunuz adrese tahakkuk fişleri gönderilir.
7. Emeklilerin vergi muafiyetinden yararlanma şartları nelerdir?
• Türkiye sınırları içerisinde tek meskeni olması ve bu meskenin brüt 200 m2’yi geçmemesi gerekir. (Varisli, hisseli vb. ikinci bir mesken veya iş yerinin olmaması gerekir)
• Bu evde fiili olarak ve Nüfus idaresindeki ikametgâh kayıtlarına göre ikamet ediyor olması gerekir. (Geçici olarak ikamet edenler veya ikinci adres olarak gösterenler yararlanamazlar)
• Emeklilik gelirinin dışında hiçbir gelirinin olmaması gerekir.
• Emekli oldukları tarihi gösterir belge ile müracaat etmeleri gerekir.
• Emekli oldukları yılı takip eden yıldan itibaren muafiyetten yararlanabilirler.
8. Ev hanımlarının vergi muafiyetinden yararlanma şartları nelerdir?
• Türkiye sınırları içerisinde tek meskeni olması ve bu meskenin brüt 200 m2'yi geçmemesi gerekir. (Varisli, hisseli vb. ikinci bir mesken veya iş yerinin olmaması gerekir)
• Bu evde fiili olarak ve Nüfus idaresindeki ikametgâh kayıtlarına göre ikamet ediyor olması gerekir. (Geçici olarak ikamet edenler veya ikinci adres olarak gösterenler yararlanamazlar.)
• Müracaat ettikleri yılı takip eden yıldan itibaren muafiyetten yararlana bilirler.
9. Gazi, şehit, dul ve yetimlerin vergi muafiyetinden yararlanma şartları nelerdir?
• Türkiye sınırları içerisinde tek meskeni olması ve bu meskenin brüt 200 m2 yi geçmemesi gerekir. (Varisli, hisseli vb. ikinci bir mesken veya iş yerinin olmaması gerekir)
• Bu evde fiili olarak ve Nüfus idaresindeki ikametgâh kayıtlarına göre ikamet ediyor olması gerekir.
10. Özürlülerin vergi muafiyetinden yararlanma şartları nelerdir?
• Türkiye sınırları içerisinde tek meskeni olması ve bu meskenin brüt 200 m2 yi geçmemesi gerekir. (Varisli, hisseli vb. ikinci bir mesken ve ya iş yerinin olmaması gerekir)
• Bu evde fiili olarak ve Nüfus idaresindeki ikametgâh kayıtlarına göre ikamet ediyor olması gerekir. Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan özürlü olduğuna dair raporunun olması gerekir.
11. Emlak vergisi borcumu nasıl öğrenebilirim?
• Belediye veznelerine TC kimlik numarası ile müracaat etmeniz halinde,
• 0 332 582 3428 numaralı telefon hattında
• www.seydisehir.bel.tr web adresinden borcunuzu öğrenebilirsiniz.
12. Emlak vergisi borcumu ne zaman ödemeliyim?
• Emlak vergisi her yılın Mayıs ve Kasım aylarında iki taksit halinde ödenir. İsteyen mükellefler 1 Ocak-31 Mayıs arasında tamamını da ödeyebilirler.
• Yasa gereğince zamanında ödenmeyen borçlara gecikme zammı uygulanır.
• Geçmiş yıllara ait borcunu ödemeyen mükellefler hakkında icra takibi başlatılır.
13. Emlak vergisi değeri neye göre hesaplanır?
Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için Bakanlar Kurulunca tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur. (1319 EMLAK KANUNU MADDE 29

Otobüs ve diğer ulaşım hizmetleri ile ilgili her türlü şikayet, istek ve öneriliriniz için 0 552 582 05 82 numaralı telefon hattını arayabilirsiniz.

E-BELEDİYE menüsünü kullanarak ödemelerinizi yapabilirsiniz.

AK MASA menüsünü kullanabilirsiniz.

Değerli ziyarteçimiz belediyemiz internet sitesi üzerinden E-BELEDİYE seçeneğine tıklayarak tüm E-Belediye işlemlerinizi yapabilir ve ödemelerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Değerli ziyaretçimiz IPHONE VE ANDROID Mobil iletişim cihazları kullanan vatandaşlarımız için iki ayrı mobil uygulamamız vardır. Sanal Mağazalara ulaşıp buradaki sorgu alanlarına "Seydişehir Belediyesi" şeklinde arama yapıp çıkan sonuçta uygulamayı cep telefonunuza indirebilirsiniz.

Alo: 188  Numaralı telefon aranarak cenaze bildirilecek.Cenaze aracımız, istenen yerden, istenilen saat de cenazeyi alacak.
Cenaze defni için, Hastane yada Sağlık ocaklarından alınan ölüm raporu mutlaka yetkililere tebliğ edilecek. Tüm işlemler Terzibaba Mezarlığı'nda bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü'müz tarafından gerçekleştirilecektir.

NİKAH AKDİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR ;

1. Sağlık bakanlığına bağlı sağlık ocaklarından veya hükümet tabipliklerinin bulunduğu yerlerde hükümet tabipliğinden onaylanmış sağlık raporu (Bu form Evlendirme Memurluğu'muzdan alınarak işlem başlayacaktır)
2. Çiftlerin 4'er adet vesikalık fotoğrafı. (Eski olmayan fotokopi ile çoğaltılmamış.)
3. Nüfus cüzdan asılları (nüfusa işlenmiş en son medeni hallerini gösterir durumda. )
4. Evlenecek çiftlerin birlikte müracaatı zorunludur.
5. Yaşı küçük olanlar için anne baba muvaffakatnamesi (noterden) veya anne babanın çiftlerle beraber müracaata gelmeleri gerekir. (18'den gün alanlar için) (17'den gün alanlar için mahkemeden alınacak evlenme izin kararı)
6. Bayanlarda boşamanın kesinleştiği tarihten itibaren 300 günü dolmayanların mahkemeden alacakları iddet müddeti kararı.
7. Yabancı uyruklu olanlar için çok dilli doğum belgesi ve bekarlık belgesi,çok dilli olamayan belgeler için bağlı bulunduğu ülke konsolosluğundan alınacak evlenme ehliyet belgesini vilayet hukuk işlerine tasdiki gerekmektedir.
8. Yabancılar için büyük elçiliklerinden veya konsolosluklardan alacakları evlenme belgeleri
9. Seydişehir ilçe sınırları dışında ikamet edip nikah akdini Seydişehir Belediyesi evlendirme dairesinde yaptırmak isteyenler bulundukları yerdeki evlendirme memurluklarından çiftler birlikte izin belgesi alarak evlenebilirler.