Şeyh Hacı Abdullah Efendi Türbesi
Şeyh Hacı Abdullah Efendi Türbesi

ŞEYH HACI ABDULLAH EFENDİ TÜRBESİ: Seyyid Harun Velî Hamamı'nın kuzey batısındadır. Türbe, 1903 yılında ölen Müderris ve Nakşibendi Tarikatı Şeyhi Hacı Abdullah Efendi için Sultan Abdulhamit Han emriyle yaptırılmıştır. Eski şekli bozulmadan, 1955 yılında temelden onarılan türbe, dikdörtgen planlıdır. Türbe içerisinde, sıvalı taş ve ahşap sandukalı 7-8 kitabesiz mezar vardır. Bu mezarlar Şeyh Hacı Abdullah Efendi ve oğulları Şeyh Hocaken, Hacı Ahmet ve Hacı Şakir ile müritlerinden Uşaklı Hacı Hekim Ali’ye, Şeyh Abdullah Hanımı Hacı Arife’ye, Şeyh Hacı Abdullah kızı Şerife Kadın’a,  Şeyh Hocaken Efendi eşi Emine Hanım’a ve aileden diğer hanımlara aittir.

MEMİŞ EFENDİ TÜRBESİ: Hacı Memiş Efendi’nin soyundan pek çok alim ve şeyh yetişti. Hiçbir alimin neslinden bu kadar çok ilim ve adamı ve şeyh çıkmamıştır. Hayatta iken "Vücudunu çürüten er olmaz" buyururlardı. Vefatından 13 yıl sonra türbesi inşa edilirken kabri açıldığı zaman kefeni ve vücutları hayatta olduğu gibi hiç bozulmadığı görülmüştür. Baki aleme göç ettikleri zaman 4 hanımda 7 oğlu ve 4 kızı bulunmakta idi. Hacı Memiş Efendi’nin Türbesi Konya-Seydişehir yolu üzerinde Konya’dan 70, Seydişehir’den 30 kilometre uzaklıktaki Çavuş Kasabası’ndadır.