Planlanan İhaleler

Planlanan İhaleler (2)

SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

  1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma İhale Usulü ile 17 adet taşınmaz Satılacak olup 7 adet taşınmaz kiraya verilecektir.
  2. İhale 26.07.2019 Cuma günü her bir taşınmaz için karşısında yazılı saatte Seydişehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
  3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.

          a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

          b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

          d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,

          e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

          f-  1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

              2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.

g-  Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;

              1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,

              2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,

              3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,

  1. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi’ne yatırılması gerekmektedir.
  2. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

 

Bilal MERNEKLİ

Belediye Başkanı a.

Belediye Başkan Yrd.

 

 

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR LİSTESİ

S. NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

İMAR DURUMU

CİNSİ

ADA/PARSEL

BÜRÜT ALANI m2

MUHAMMEN
BEDEL(TL)

GEÇİCİ
TEMİNAT(TL)

İHALE SAATİ

1

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kızılcalar

B1 Blok Giriş 3.Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm

Kat İrtifaklı

3+ 1 Daire

125/13

153 m2

275.000,00 TL

8.000,00 TL

10:10

2

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kızılcalar

B1 Blok Giriş 4.Kat 7 Nolu Bağımsız Bölüm

Kat İrtifaklı

3+ 1 Daire

125/13

153 m2

275.000,00 TL

8.250,00 TL

10:11

3

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kızılcalar

B2 Blok Giriş 3.Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm

Kat İrtifaklı

3+ 1 Daire

125/13

156 m2

275.000,00 TL

8.250,00 TL

10:12

4

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kızılcalar

B2 Blok Giriş 8.Kat 16 Nolu Bağımsız Bölüm

Kat İrtifaklı

3+ 1 Daire

125/13

156 m2

275.000,00 TL

8.250,00 TL

10:13

5

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kızılcalar

Ayrık Nizam 6 Kata İmarlı Taks:0.30 Kaks:1.20

Arsa

1242/4-5-6

1607,00 m2

380.000,00 TL

11.400,00 TL

10:14

6

KONYA

SEYDİŞEHİR

Dabakhane

Ayrık Nizam 4 Kata İmarlı Taks:0.30 Kaks:1.20

Arsa

362/9

708,67 m2

106.500,00 TL

3.200,00 TL

10:15

7

KONYA

SEYDİŞEHİR

Dabakhane

Ayrık Nizam 4 Kata İmarlı Taks:0.30 Kaks:1.20

Arsa

362/10

553,44 m2

83.050,00 TL

2.500,00 TL

10:16

8

KONYA

SEYDİŞEHİR

Dabakhane

Ayrık Nizam 4 Kata İmarlı Taks:0.30 Kaks:1.20

Arsa

362/12

655,31 m2

98.300,00 TL

3.000,00 TL

10:17

9

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 2

Ayrık Nizam 3 Kata İmarlı Taks:0.30 Kaks:0.90

Arsa

643/1

435,99 m2

56.700,00 TL

1.710,00 TL

10:18

10

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 2

Ayrık Nizam 4 Kata İmarlı Taks:0.30 Kaks:1.20

Arsa

643/2

378,68 m2

56.900,00 TL

1.750,00 TL

10:19

11

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 2

Ayrık Nizam 4 Kata İmarlı

Arsa

530/31-32

595,10 m2

178.530,00 TL

5.400,00 TL

10:20

12

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ortakaraören

Tarım Arazisi

Arsa

117/3

2.065,00 m2

12.390,00 TL

400,00 TL

10:21

13

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ortakaraören

Tarım Arazisi

Arsa

117/5

10.501,00 m2

63.006,00 TL

1.900,00 TL

10:22

14

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ortakaraören

Ayrık Nizam 2 Kata İmarlı Taks:0.30 Kaks:0.60

Arsa

166/6

500,00 m2

15.000,00 TL

450,00 TL

10:23

15

KONYA

SEYDİŞEHİR

Gökhüyük

Tarım Arazisi

Arazi

149/3

23.936,38 m2

192.000,00 TL

5.760,00 TL

10:24

16

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ortakaraören

Ayrık Nizam 2 Kata İmarlı Taks:0.40 Kaks:0.80

Arsa

150/12

383,12 m2

3.800,00 TL

120,00 TL

10:25

17

KONYA

SEYDİŞEHİR

Gevrekli

Ayrık Nizam 2 Kata İmarlı Taks:0.35 Kaks:0.70

Arsa

0/16471

323,00 m2

3.500,00 TL

110.00 TL

10:26

 

KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR LİSTESİ

S. NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

CİNSİ

ADA/PARSEL

SÜRE

YIL

MUHAMMEN
BEDEL(TL)

GEÇİCİ
TEMİNAT(TL)

İHALE SAATİ

1

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kisecik

Kisecik Mah.155810 Sk. No:60/A

Sanayi Dükkânı

3 Yıl

140,00 TL/Ay

160,00 TL

10:27

2

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kisecik

Kisecik Mah.155810 Sk. No:60/D

Sanayi Dükkânı

3 Yıl

140,00 TL/Ay

160,00 TL

10:28

3

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kisecik

Kisecik Mah.155810 Sk. No:60/F

Sanayi Dükkânı

3 Yıl

70,00 TL/Ay

80,00 TL

10:29

4

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kisecik

Kisecik Mah.155810 Sk. No:60/G

Sanayi Dükkânı

3 Yıl

70,00 TL/Ay

80,00 TL

10:30

5

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kisecik

Kisecik Mah.155810 Sk. No:60/H

Sanayi Dükkânı

3 Yıl

70,00 TL/Ay

80,00 TL

10:31

6

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kisecik

Kahve

/ 5679

3 Yıl

650,00 TL

710,00 TL

10:32

7

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ketenli

Ketenli Mah. Belediye Hiz. Binası Altında Bulunan Dükkân

/655

3 Yıl

275,00 TL/AY

300,00 TL

10:33

 

 İMAR DURUMU ALAYLAR 2, DABAKHANE, ORTAKARAÖREN, GEVREKLİ, AŞAĞIKARAÖREN - 530,643,362,166,0 ADA

 İMAR DURUMU KIZILCALAR   - 1242 ADA

 

kaymakamlikmilliegitimkomekhastanekonyabb

Go to top