Bu sayfayı yazdır

23.01.2017 Pazartesi Günü Yapılacak Kiralama ve Satış

SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif İhale Usulü ile 6 adet İşyeri Kiraya verilecek ve 11 adet Arsa Satışı yapılacaktır.

2. İhale 23.01.2017 Pazartesi günü her bir taşınmaz için karşılarında yazılı saatte Seydişehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.

             a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

             b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

             d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,

             e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

             f- 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

                 2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.

g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;

                 1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,

                 2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,

                 3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,

4. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi’ne yatırılması gerekmektedir.

5. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Mevlüt GÜRAY

Belediye Başkanı a.

Belediye Başk.Yard.

23.01.2017 Pazartesi Günü Yapılacak Kiralama Listesi.

S. NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ

SÜRE

AY

AYLIK KİRASI (TL) MUHAMMEN
BEDEL (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE SAATİ
1 KONYA SEYDİŞEHİR N.KALAYCIOĞLU NO:9/F DÜKKAN-İŞYERİ 22 650,00 14.300,00 430,00 10:00
2 KONYA SEYDİŞEHİR HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ BÜFE BÜFE YERİ 22 1290,00 28.380,00 860,00 10:02
3 KONYA SEYDİŞEHİR PINARBAŞI KAHVEHANE KAHVEHANE 22 270,00 5.940,00 180,00 10:04
4 KONYA SEYDİŞEHİR PINARBAŞI MARKET DÜKKAN-İŞYERİ 22 150,00 3.300,00 100,00 10:06
5 KONYA SEYDİŞEHİR GEVREKLİ FATİH CAD. 78/4 DÜKKAN-İŞYERİ 22 80,00 1.760,00 60,00 10:08
6 KONYA SEYDİŞEHİR PINARBAŞI RESTORAN-KIR DÜĞ.SAL RESTORANT-KIR DÜĞÜN SAL. 58 1.500,00 87.000,00 2.610,00 10:10

 

23.01.2017 Pazartesi Günü Satışı Yapılacak Taşınmazlar Listesi

S. NO

İLİ

İLÇESİ MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ ADA/PARSEL ALANI m2 M2 BEDEL MUHAMMEN
BEDEL(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT(TL)
İHALE SAATİ
1 KONYA SEYDİŞEHİR ALAYLAR İKİ MERKEZ ARSA 100/11 216,30 400,00 86.520,00 2.600,00 10:15
2 KONYA SEYDİŞEHİR ALAYLAR İKİ MERKEZ ARSA 468/168 302,06 400,00 120.820,00 3.650,00 10:18
3 KONYA SEYDİŞEHİR ALAYLAR İKİ MERKEZ ARSA 1232/5 472,00 400,00 188.800,00 5.700,00 10:21
4 KONYA SEYDİŞEHİR DEĞİRMENCİ MERKEZ ORGANİZE BESİ YERİ 1519/4 1000,00 25,00 25.000,00 750,00 10:24
5 KONYA SEYDİŞEHİR KIZILCALAR MERKEZ ARSA 1241/4 820,00 300,00 246.000,00 7.400,00 10:27
6 KONYA SEYDİŞEHİR GEVREKLİ KIRSAL TARLA 2170 2.970,00 15,00 44.550,00 1.350,00 10:30
7 KONYA SEYDİŞEHİR GÖKÇEHÜYÜK KIRSAL ARSA 4453 326,70 30,00 9.801,00 300,00 10:33
8 KONYA SEYDİŞEHİR KARABULAK KIRSAL ARSA 119/3 1.287,82 25,00 32.195,50 1.000,00 10:36
9 KONYA SEYDİŞEHİR KAVAK KIRSAL ARSA 105/1 532,43 40,00 21.297,20 650,00 10:39
10 KONYA SEYDİŞEHİR TARAŞÇI KIRSAL ARSA 183 468,00 20,00 9.360,00 300,00 10:42
11 KONYA SEYDİŞEHİR TEPECİK KIRSAL ARSA 3149 270,00 20,00 5.400,00 200,00 10:45

Son Düzenlenme Salı, 07 Şubat 2017 14:09

Yorum eklemek için giriş yapın