Bu sayfayı yazdır

31.10.2016 Yapılacak Kiralama ve Satıș

SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif İhale Usulü ile Kiraya verilecektir.

2. İhale 31.10.2016 Pazartesi günü her bir taşınmaz için karşısında yazılı saatte Seydişehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.

             a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

             b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

             d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,

             e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

             f- 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

                 2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.

g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;

                 1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,

              2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,

                 3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,

4. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi’ne yatırılması gerekmektedir.

5. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Mehmet TUTAL

Belediye Başkanı

31.10.2016 Pazartesi Günü Yapılacak Kiralama Listesi.

S. NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ

SÜRE

YIL

YIL.DEK. KİRASI (TL) MUHAMMEN
BEDEL (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE SAATİ
1 KONYA SEYDİŞEHİR KAVAK         182/5 11.267,00 Tarla 2 50,00 1.126,70 35,00 10:00
2 KONYA SEYDİŞEHİR KAVAK 202/13 4.109,00 Tarla 2 50,00 410,90 15,00 10:02
3 KONYA SEYDİŞEHİR KAVAK 189/8 3.973,00 Tarla 2 50,00 397,30 15,00 10:04
4 KONYA SEYDİŞEHİR KAVAK 3482 41.300,00 Tarla 2 50,00 4.130,00 125,00 10:06
5 KONYA SEYDİŞEHİR KAVAK 3481 15.100,00 Tarla 2 50,00 1.510,00 45,00 10:08
6 KONYA SEYDİŞEHİR KAVAK 3764 17.800,00 Tarla 2 50,00 1.780,00 55,00 10:10
7 KONYA SEYDİŞEHİR KAVAK 3476 15.300,00 Tarla 2 50,00 1.530,00 50,00 10:12
8 KONYA SEYDİŞEHİR KAVAK 206/13 3.645,00 Tarla 2 50,00 364,50 15,00 10:14
9 KONYA SEYDİŞEHİR KAVAK 236/33 32.796,00 Tarla 2 50,00 3.279,60 100,00 10:16
10 KONYA SEYDİŞEHİR KAVAK 205/7 3.884,00 Tarla 2 50,00 388,40 15,00 10:18
11 KONYA SEYDİŞEHİR KAVAK 221/4 1.443,00 Tarla 2 50,00 144,30 10,00 10:20
12 KONYA SEYDİŞEHİR KİSECİK 130/1 10.697,61 Tarla 2 200,00 4.279,04 130,00 10:22
13 KONYA SEYDİŞEHİR KİSECİK 213/4 73.075,03 Tarla 2 200,00 29.230,01 880,00 10:24
14 KONYA SEYDİŞEHİR KİSECİK 161/2 27.315,00 Tarla 2 200,00 10.926,00 330,00 10:26
15 KONYA SEYDİŞEHİR KİSECİK 756 390,00 Tarla 2 200,00 156,00 10,00 10:28
16 KONYA SEYDİŞEHİR KUMLUCA 2108 2.200,00 Tarla 2 200,00 880,00 30,00 10:30
17 KONYA SEYDİŞEHİR KUMLUCA 2097 1.500,00 Tarla 2 200,00 600,00 20,00 10:32
18 KONYA SEYDİŞEHİR KUMLUCA 2914 13.100,00 Tarla 2 200,00 5.240,00 160,00 10:34
19 KONYA SEYDİŞEHİR KUMLUCA 2232 1.980,00 Tarla 2 200,00 792,00 25,00 10:36
20 KONYA SEYDİŞEHİR KUMLUCA 2220 810,00 Tarla 2 200,00 324,00 10,00 10:38
21 KONYA SEYDİŞEHİR KUMLUCA 2857 2.660,00 Tarla 2 200,00 1.064,00 35,00 10:40
22 KONYA SEYDİŞEHİR BOYALI 1066 6.240,00 Tarla 2 50,00 624,00 20,00 10:42
23 KONYA SEYDİŞEHİR BOYALI 3422 4.053,00 Tarla 2 50,00 405,30 15,00 10:44
24 KONYA SEYDİŞEHİR BOYALI 943 1.934,00 Tarla 2 50,00 193,40 10,00 10:46
25 KONYA SEYDİŞEHİR GEVREKLİ 3617 1.670,00 Tarla 2 100,00 334,00 10,00 10:48
26 KONYA SEYDİŞEHİR GEVREKLİ 3618 1.340,00 Tarla 2 100,00 268,00 10,00 10:50
27 KONYA SEYDİŞEHİR GEVREKLİ 3619 1.610,00 Tarla 2 100,00 322,00 10,00 10:52
28 KONYA SEYDİŞEHİR GEVREKLİ 3620 1.340,00 Tarla 2 100,00 268,00 10,00 10:54
29 KONYA SEYDİŞEHİR OĞLAKÇI 125/1 6.617,67 Tarla 2 100,00 1.323,53 40,00 10:56

 

 

 

 

S. NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ

SÜRE

AY

AYLIK KİRASI (TL) MUHAMMEN
BEDEL (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE SAATİ
30 KONYA SEYDİŞEHİR Akçalar Mahallesi Barboros Cad.39 nolu dükkan Dükkan-İşyeri 25 150,00 3.750,00 150,00 10:58
31 KONYA SEYDİŞEHİR Gevrekli Mahallesi Mevlüt Karabulut Sanayi Sitesinde bulunan 2 nolu dükkan Sanayi Dükkanı 25 150,00 3.750,00 150,00 11:00
32 KONYA SEYDİŞEHİR Gevrekli Mahallesi Mevlüt Karabulut Sanayi Sitesinde bulunan 4 nolu dükkan Sanayi Dükkanı 25 150,00 3.750,00 150,00 11:02
33 KONYA SEYDİŞEHİR Gevrekli Mahallesi Mevlüt Karabulut Sanayi Sitesinde bulunan 31 nolu dükkan Sanayi Dükkanı 25 150,00 3.750,00 150,00 11:04
34 KONYA SEYDİŞEHİR Gevrekli Mahallesi Mevlüt Karabulut Sanayi Sitesinde bulunan 32 nolu dükkan Sanayi Dükkanı 25 150,00 3.750,00 150,00 11:06

 

 

 

31.10.2016 Pazartesi Günü Satışı Yapılacak Taşınmazlar Listesi

 

S. NO

İLİ

İLÇESİ MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ ADA/PARSEL ALANI m2 MUHAMMEN
BEDEL(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT(TL)
İHALE SAATİ
1 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar İki Merkez Arsa 655/20 384,68 48.085,00 1.450,00 11:10
2 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar İki Merkez Arsa 513/4,5,6 1.568,00 274.400,00 8.250,00 11:15
3 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar İki Merkez Arsa 513/7,8,9 1.573,00 235.950,00 7.100,00 11:20
4 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar İki Merkez Arsa 513/1,2,3,10,11,12 3.209,00 641.800,00 19.300,00 11:25
5 KONYA SEYDİŞEHİR Ulukapı Merkez Arsa 1423/12 214,19 32.128,50 1.000,00 11:30

Son Düzenlenme Pazartesi, 09 Ocak 2017 13:53