Bu sayfayı yazdır

İhale 25.07.2016 Kiralama ve Satış

SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

İhale satş ilanı

1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif İhale Usulü ile Kiraya verilecek ve Satılacaktır.

2. İhale 25.07.2016 Pazartesi günü her bir taşınmaz için karşısında yazılı saatte Seydişehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.

             a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

             b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

             d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,

             e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

             f- 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

                 2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.

g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;

                 1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,

              2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,

                 3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,

4. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi’ne yatırılması gerekmektedir.

5. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

 

Mevlüt GÜRAY
Belediye Başkanı a.
Belediye Başkan Yrd.

 

25.07.2016 Pazartesi Günü Yapılacak Kiralama Listesi.

S. NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ

SÜRE

AY

AYLIK KİRASI (TL) MUHAMMEN
BEDEL (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE SAATİ
1 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören Mahallesi 113/7 parsel Baz İst.Yeri Arsa 28 458,50 12.838,00 400,00 10:00
2 KONYA SEYDİŞEHİR Ketenli Mahallesi 659 parsel Baz İst.Yeri Arsa 28 458,50 12.838,00 400,00 10:05
3 KONYA SEYDİŞEHİR Pınarbaşı Mahallesi 330/12 parsel Baz İst.Yeri Arsa 28 2.000,00 56.000,00 1.700,00 10:10

                                                                    

 

 

 

 

25.07.2016 Pazartesi Günü Satışı Yapılacak Taşınmazlar Listesi

S. NO

İLİ

İLÇESİ MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ ADA/PARSEL ALANI m2 MUHAMMEN
BEDEL(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT(TL)
İHALE SAATİ
1 KONYA SEYDİŞEHİR Ulukapı Merkez Arsa 489/1051 1.873,91 702.716,25 21.100,00 10:15
2 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 2 Merkez Arsa 516/19 1.764,39 749.865,75 22.500,00 10:20
3 KONYA SEYDİŞEHİR Oğlakçı Taşra Arsa 102/1 220,56 3.308,40 100,00 10:25

Son Düzenlenme Salı, 09 Ağustos 2016 14:08

Yorum eklemek için giriş yapın