ASKI İLANI TUTANAĞI
            Belediye Meclisimizin 10.06.2016 gün ve 107 sayılı kararı ile uygun görülen, İlçemiz Uygulama İmar Planı'nın 19K-2B paftasında hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 gün ve 841 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 31.08.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur. 31.08.2016

19k 2b

ASKI İLANI TUTANAĞI

            Belediye Meclisimizin 10.06.2016 gün ve 109 sayılı kararı ile uygun görülen, İlçemiz Uygulama İmar Planı'nın 18K-1A paftada, Trafo amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 gün ve 846 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 31.08.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur. 31.08.2016

aki18k1a

ASKI İLANI TUTANAĞI

            Belediye Meclisimizin 10.06.2016 gün ve 108 sayılı kararı ile uygun görülen, İlçemiz Uygulama İmar Planı'nın 19K-4C paftada, Trafo amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 gün ve 845 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 31.08.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur. 31.08.2016

19k4c

ASKI İLANI TUTANAĞI
    Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2016 gün ve 720 sayılı kararı ile ilçemiz Gevrekli Mh. M27-C-23-B-1-D paftasında, Seydişehir-Konya yoluna ilave yan yol açılması şeklinde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 26.07.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur.

gevrekliimarplndgsklk 

 

ASKI İLANI TUTANAĞI

            Belediye Meclisimizin 08.04.2016 gün ve 67 sayılı kararı ile uygun görülen İlçemiz Ortakaraören Mh. 30L-3-C pafta 269 ada 14 parseli kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 gün ve 487 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 08.06.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur. 08.06.2016

 

ortakaraoren30l

ASKI İLANI TUTANAĞI

            Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 gün ve 542 sayılı kararı ile ilçemiz Alaylar 2 Mh. 19K-2-A pafta 96 ada 1 parsel ile 672 ada 1 parselleri kapsayan alanda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 08.06.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur.

DSC 0058 1 pafta

ASKI İLANI TUTANAĞI

            Belediye Meclisimizin 08.04.2016 gün ve 69 sayılı kararı ile uygun görülen İlçemiz Alaylar 2 Mh. 19K-1-C pafta 1602 ada 1 parseli kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 gün ve 488 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 08.06.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur.08.06.2016

1602adapafta

Askiilan 002Seydişehir Belediye Meclisi’nin 08.01.2016 gün ve 25 sayılı kararı ile uygun görülerek, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.03.2016 gün ve 288 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilen, Alaylar 2 Mh. 20K-2-C pafta bila parselde 'Trafo' amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 03.05.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur.

Askiilan1 resizeSeydişehir Belediye Meclisi'nin 05.02.2016 gün ve 37 sayılı kararı ile uygun görülen, ilçemiz Kızılcalar ve Ulukapı Mh. sınırlarında, 18L-1B, 19L-4D, 19L-4C ve 18L-2A paftalarına isabet eden, Bozkır yolu güzergahında (Konya-Antalya çevre yolu kavşağından sonraki kesiminde) güzergah boyunca Karayolları kamulaştırma sınırlarına uygunluğun sağlanması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 389 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 04.05.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur.

 

Sayfa 3 / 3