Askıdan inen ilanlar

Askıdan inen ilanlar (47)

         Belediye Meclisimizin 04.11.2016 gün ve 179 sayılı kararı ile uygun görülen, İlçemiz Uygulama İmar Planı'nın 21J-2B paftada hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 gün ve 51 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 03.02.2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. 03.02.2017

trsc3111

 

            Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 gün ve 76 sayılı kararı ile ilçemiz Gevrekli Mh. M27-C-23-B-1-D paftasında, Seydişehir-Konya yoluna ilave yan yol açılması şeklinde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 26.01.2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. 26.01.2017

gevrekli01.01.2017

 

İlçemiz Taraşçı Mh. 2360 nolu parseli kapsayan alanda, N27-B-01-C-3-C, N27-B-01-C-3-B, N27-B-01-C-3-A paftalar ile 21J-3A ve 21J-3D paftalarında hazırlattırılan (GES) Enerji Üretim Tesisleri Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 02.12.2016 gün ve 1231 sayılı kararı ile onaylanmış ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 24.01.2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır

Belediye Meclisimizin 10.06.2016 gün ve 106 sayılı kararı ile uygun görülen, İlçemiz Uygulama İmar Planı'nın 19K-3C paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 gün ve 844 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 03.10.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur.

ulukapi1418ada

Belediye Meclisimizin 05.08.2016 gün ve 130 sayılı kararı ile uygun görülen, İlçemiz Uygulama İmar Planı'nın 19K-3C paftada hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 gün ve 945 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 03.10.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur.

ulukapi206209

İlçemiz Ortakaraören Mh.Uygulama İmar Planı'nın 30L-3C paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 gün ve 1000 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 03.10.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur.

aski3102016

ASKI İLANI TUTANAĞI

            Belediye Meclisimizin 14.07.2016 gün ve 118 sayılı kararı ile uygun görülen, İlçemiz Uygulama İmar Planı'nın 19K-4-C ve 19K-4-D paftalarında, Akçay Deresinin kuzeyinde Dabakhane mahallesinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 10,2 ha’lık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 gün ve 847 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu 31.08.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur. 31.08.2016

 

19K4Cve19K4D

ASKI İLANI TUTANAĞI

            Belediye Meclisimizin 10.06.2016 gün ve 105 sayılı kararı ile uygun görülen, İlçemiz Uygulama İmar Planı'nın 19K-3A paftada hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 gün ve 842 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 31.08.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur. 31.08.2016

19k3a

ASKI İLANI TUTANAĞI
            Belediye Meclisimizin 10.06.2016 gün ve 107 sayılı kararı ile uygun görülen, İlçemiz Uygulama İmar Planı'nın 19K-2B paftasında hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 gün ve 841 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 31.08.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur. 31.08.2016

19k 2b

ASKI İLANI TUTANAĞI

            Belediye Meclisimizin 10.06.2016 gün ve 109 sayılı kararı ile uygun görülen, İlçemiz Uygulama İmar Planı'nın 18K-1A paftada, Trafo amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 gün ve 846 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 31.08.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur. 31.08.2016

aki18k1a

Sayfa 3 / 4