Taraşçı Mh. 2360 nolu parseli kapsayan alanda...

İlçemiz Taraşçı Mh. 2360 nolu parseli kapsayan alanda, N27-B-01-C-3-C, N27-B-01-C-3-B, N27-B-01-C-3-A paftalar ile 21J-3A ve 21J-3D paftalarında hazırlattırılan (GES) Enerji Üretim Tesisleri Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 02.12.2016 gün ve 1231 sayılı kararı ile onaylanmış ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 24.01.2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır

Son Düzenlenme Çarşamba, 15 Mart 2017 09:05

Yorum eklemek için giriş yapın