İmar Planı değişikliği 19K-3C

Belediye Meclisimizin 10.06.2016 gün ve 106 sayılı kararı ile uygun görülen, İlçemiz Uygulama İmar Planı'nın 19K-3C paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 gün ve 844 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 03.10.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur.

ulukapi1418ada

Son Düzenlenme Perşembe, 15 Aralık 2016 14:15

Yorum eklemek için giriş yapın