Ortakaraören Mh.Uygulama İmar Planı'nın 30L-3C paftası

İlçemiz Ortakaraören Mh.Uygulama İmar Planı'nın 30L-3C paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 gün ve 1000 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 03.10.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur.

aski3102016

Son Düzenlenme Perşembe, 15 Aralık 2016 14:16

Yorum eklemek için giriş yapın