19K-2B paftada İmar Planı Değişikliği

ASKI İLANI TUTANAĞI
            Belediye Meclisimizin 10.06.2016 gün ve 107 sayılı kararı ile uygun görülen, İlçemiz Uygulama İmar Planı'nın 19K-2B paftasında hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 gün ve 841 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 31.08.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur. 31.08.2016

19k 2b

Son Düzenlenme Salı, 18 Ekim 2016 08:40

Yorum eklemek için giriş yapın