03.02.2019

Degirmenci mh.den Mustafa oglu Ali Palaz Vefat etmistir. Cenazesi saat 11.30 da Kupe Camiinde kılınacaktir.
Yas.66
Yegeni Savas Palaz 05365512652

            İlçemiz Uygulama İmar Planının 17K-2B paftasında, Değirmenci Mh. 281 ada 41 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018/208 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 07.01.2019 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur.

Plan değişikliği çizimi PDF

kaymakamlikmilliegitimkomekhastanekonyabb

Go to top