İlçemiz Başkaraören Mh. 181 ada 1 parsel ile 182 ada 1parseli ilgilendiren alanda hazırlattırılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2018 gün ve 1132 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 23.01.2019 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur.

planorneği

Başkaraören 181-182 adalar plan örneği

Vefat: 25.12.2018

Başkaraören Mh.den Bekir Bademci kızı Hacı Tayyibe Kocabaş vefat etmiştir. Cenaze namazı öğleyin Seyidharun Camiinde kılıncaktır.

Yaş.70

Damadı. Mehmet Çetin 05454164633

kaymakamlikmilliegitimkomekhastanekonyabb

Go to top