İlçemiz Ulukapı Mh. 485 ada 115 parsel imar planı değişikliği

            İlçemiz Ulukapı Mh. 485 ada 115 parselin bulunduğu BHA alanında, mahkeme kararı gereği yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2018 gün ve 1207 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 28.01.2019 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur. 

 imarr

Son Düzenlenme Pazartesi, 18 Mart 2019 16:55

kaymakamlikmilliegitimkomekhastanekonyabb

Go to top