AKÇALAR MH. KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ İMAR PLANI

            İlçemiz Akçalar Mh. bila ada ve parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 gün ve 563 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 02.11.2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur. 

Son Düzenlenme Pazartesi, 31 Aralık 2018 11:12

kaymakamlikmilliegitimkomekhastanekonyabb

Go to top