2. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonu

II ETAP       

İlçemiz Uygulama İmar Planının Yenicami, Dabakhane ve Keçikapı mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu Seydişehir Belediye Meclisinin 07.06.2018 gün ve 107 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 gün ve 810 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu 20.09.2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur.

 

Son Düzenlenme Çarşamba, 07 Kasım 2018 14:19

kaymakamlikmilliegitimkomekhastanekonyabb

Go to top