Alaylar 2 Mh. 638 ada 15 parselde imar planı değişikliği

1NOLU1807     

       İlçemiz Uygulama İmar Planının 19K-1C paftasında, Alaylar 2 Mh. 638 ada 15 parselde hazırlanan ve belediye meclisimizin 11.05.2018/89 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 gün ve 638 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 23.07.2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur.

Son Düzenlenme Çarşamba, 07 Kasım 2018 14:18

kaymakamlikmilliegitimkomekhastanekonyabb

Go to top