ÇAVUŞ MH. 4658 PARSELDEKİ METRUK BİNA

İLAN

             İlçemiz  ÇAVUŞ  mahallesi 153534  Sokaktaki 1 Nolu  0 ada 4658  parseldeki Ayşe ÇENGELOĞLU VE  İSA EROL  ait metruk bina ile ilgili;  hissedarlardan İsa EROL a ait Posta tebligatı  yapılamayıp geri döndüğünden ve adresi tespit edilemediğinden Tebligat yapılamamıştır.

            3194 sayılı İmar Kanunun “Yıkılacak derecede tehlikeli yapıları kapsayan 39. Maddesi” gereği Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir. ibaresine istinaden  tebligat yerine geçmek tebligat yazısı ve teknik rapor  ekte sunulmuştur. ilgililere ilanen rica olunur. 16.082019

 

EK 1: TEKNİK HAYET RAPORU

EK 2 :RİSKLİ YAPILAR 

Son Düzenlenme Perşembe, 28 Kasım 2019 11:28

kaymakamlikmilliegitimkomekhastanekonyabb

Go to top