admin1

admin1

Ulukapı Mh.den Yalıhüyüklü Topal Osman oğlu Özşen Mermerlerden Naim Şen vefat etmiştir. Cenazesi öğleyin Samanpazarı Camiinde kılınacaktır.

Yaş.62

Oğlu Abdullah Şen 05412758963

Stat Mh.den Derviş oğlu Zeynel Dumaner vefat etmiştir. Cenazesi saat 11.00 da Akyol Musallasında kılınacaktır.

Yaş.65

Damadı Mustafa Pehlivan 05353225376

Saadetler Mh.den Mustafa eşi Fatma Değerli Vefat etmiştir. Cenaze ikindi Saadetler Musalla Cami'inde kilinacaktir.
Yas.91
Oğlu Adıgüzel 05423526929

Alaylar 1 Mh.den Mustafa Eşi Ayşe Şahin vefat etmiştir. Cenazesi ikindi Kızılca Camiinde kılınacaktır.

Yaş.79

Damadı Hacı Şahin 05382601142

Ortakaraören Mh.den Abdullah eşi Dürdane Ürün vefat etmiştir. Cenazesi ikindi Ortakaraören Camiinde kılınacaktır.

Yaş.78

Yakını Mustafa Ürün 05354481286

Bostandere Mh.den Bahattin eşi Rukiye Ark vefat etmiştir. Cenazesi öğleyin Bostandere Camiinde kılınacaktır.

Yaş.76

Oğlu Ahmet Ark 05377736896

Yenicami Mh.den Bld.den emekli Abdullah Çoban vefat etmiştir. Cenazesi öğleyin Yenicamiinde kılınacaktır.

Oğlu Adem Çoban 05323861311

Kizilcalar mh.den Emniyet Çalışanlarından Abdullah Karaca vefat etmiştir. Cenaze ikindi Adil Cami'inde kilinacaktir.
Arkadaşı Yetkin Can 05305837764
Yas.34

SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

  1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma İhale Usulü ile 17 adet taşınmaz Satılacak olup 7 adet taşınmaz kiraya verilecektir.
  2. İhale 26.07.2019 Cuma günü her bir taşınmaz için karşısında yazılı saatte Seydişehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
  3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.

          a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

          b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

          d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,

          e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

          f-  1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

              2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.

g-  Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;

              1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,

              2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,

              3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,

  1. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi’ne yatırılması gerekmektedir.
  2. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

 

Bilal MERNEKLİ

Belediye Başkanı a.

Belediye Başkan Yrd.

 

 

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR LİSTESİ

S. NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

İMAR DURUMU

CİNSİ

ADA/PARSEL

BÜRÜT ALANI m2

MUHAMMEN
BEDEL(TL)

GEÇİCİ
TEMİNAT(TL)

İHALE SAATİ

1

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kızılcalar

B1 Blok Giriş 3.Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm

Kat İrtifaklı

3+ 1 Daire

125/13

153 m2

275.000,00 TL

8.000,00 TL

10:10

2

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kızılcalar

B1 Blok Giriş 4.Kat 7 Nolu Bağımsız Bölüm

Kat İrtifaklı

3+ 1 Daire

125/13

153 m2

275.000,00 TL

8.250,00 TL

10:11

3

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kızılcalar

B2 Blok Giriş 3.Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm

Kat İrtifaklı

3+ 1 Daire

125/13

156 m2

275.000,00 TL

8.250,00 TL

10:12

4

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kızılcalar

B2 Blok Giriş 8.Kat 16 Nolu Bağımsız Bölüm

Kat İrtifaklı

3+ 1 Daire

125/13

156 m2

275.000,00 TL

8.250,00 TL

10:13

5

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kızılcalar

Ayrık Nizam 6 Kata İmarlı Taks:0.30 Kaks:1.20

Arsa

1242/4-5-6

1607,00 m2

380.000,00 TL

11.400,00 TL

10:14

6

KONYA

SEYDİŞEHİR

Dabakhane

Ayrık Nizam 4 Kata İmarlı Taks:0.30 Kaks:1.20

Arsa

362/9

708,67 m2

106.500,00 TL

3.200,00 TL

10:15

7

KONYA

SEYDİŞEHİR

Dabakhane

Ayrık Nizam 4 Kata İmarlı Taks:0.30 Kaks:1.20

Arsa

362/10

553,44 m2

83.050,00 TL

2.500,00 TL

10:16

8

KONYA

SEYDİŞEHİR

Dabakhane

Ayrık Nizam 4 Kata İmarlı Taks:0.30 Kaks:1.20

Arsa

362/12

655,31 m2

98.300,00 TL

3.000,00 TL

10:17

9

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 2

Ayrık Nizam 3 Kata İmarlı Taks:0.30 Kaks:0.90

Arsa

643/1

435,99 m2

56.700,00 TL

1.710,00 TL

10:18

10

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 2

Ayrık Nizam 4 Kata İmarlı Taks:0.30 Kaks:1.20

Arsa

643/2

378,68 m2

56.900,00 TL

1.750,00 TL

10:19

11

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 2

Ayrık Nizam 4 Kata İmarlı

Arsa

530/31-32

595,10 m2

178.530,00 TL

5.400,00 TL

10:20

12

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ortakaraören

Tarım Arazisi

Arsa

117/3

2.065,00 m2

12.390,00 TL

400,00 TL

10:21

13

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ortakaraören

Tarım Arazisi

Arsa

117/5

10.501,00 m2

63.006,00 TL

1.900,00 TL

10:22

14

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ortakaraören

Ayrık Nizam 2 Kata İmarlı Taks:0.30 Kaks:0.60

Arsa

166/6

500,00 m2

15.000,00 TL

450,00 TL

10:23

15

KONYA

SEYDİŞEHİR

Gökhüyük

Tarım Arazisi

Arazi

149/3

23.936,38 m2

192.000,00 TL

5.760,00 TL

10:24

16

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ortakaraören

Ayrık Nizam 2 Kata İmarlı Taks:0.40 Kaks:0.80

Arsa

150/12

383,12 m2

3.800,00 TL

120,00 TL

10:25

17

KONYA

SEYDİŞEHİR

Gevrekli

Ayrık Nizam 2 Kata İmarlı Taks:0.35 Kaks:0.70

Arsa

0/16471

323,00 m2

3.500,00 TL

110.00 TL

10:26

 

KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR LİSTESİ

S. NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

CİNSİ

ADA/PARSEL

SÜRE

YIL

MUHAMMEN
BEDEL(TL)

GEÇİCİ
TEMİNAT(TL)

İHALE SAATİ

1

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kisecik

Kisecik Mah.155810 Sk. No:60/A

Sanayi Dükkânı

3 Yıl

140,00 TL/Ay

160,00 TL

10:27

2

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kisecik

Kisecik Mah.155810 Sk. No:60/D

Sanayi Dükkânı

3 Yıl

140,00 TL/Ay

160,00 TL

10:28

3

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kisecik

Kisecik Mah.155810 Sk. No:60/F

Sanayi Dükkânı

3 Yıl

70,00 TL/Ay

80,00 TL

10:29

4

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kisecik

Kisecik Mah.155810 Sk. No:60/G

Sanayi Dükkânı

3 Yıl

70,00 TL/Ay

80,00 TL

10:30

5

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kisecik

Kisecik Mah.155810 Sk. No:60/H

Sanayi Dükkânı

3 Yıl

70,00 TL/Ay

80,00 TL

10:31

6

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kisecik

Kahve

/ 5679

3 Yıl

650,00 TL

710,00 TL

10:32

7

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ketenli

Ketenli Mah. Belediye Hiz. Binası Altında Bulunan Dükkân

/655

3 Yıl

275,00 TL/AY

300,00 TL

10:33

 

 İMAR DURUMU ALAYLAR 2, DABAKHANE, ORTAKARAÖREN, GEVREKLİ, AŞAĞIKARAÖREN - 530,643,362,166,0 ADA

 İMAR DURUMU KIZILCALAR   - 1242 ADA

 

İncesu Mh.den Necati oğlu Cemal Harmancı vefat etmiştir. Cenazesi ikindi İncesu Camiinde kılınacaktır. Yaş.75

Oğlu Necati Harmancı 05368160201

Page 1 of 141

kaymakamlikmilliegitimkomekhastanekonyabb

Go to top