07.10.2019

Stad Mh Rasim Cindere kizi Ümmügülsüm Cindere vefat etmistir.Cenazesi ögleyin Seyidharun Camide kilinacaktir.
Y:Ali Gül Muhtar 05419764841
Y:13

Bu kategorideki diğerleri:

kaymakamlikmilliegitimkomekhastanekonyabb

Go to top